Kiếp Oan Hồn 2015 HD - Doomed Disaster 2015 HD
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Hồng Kông
Pulpit rock

Ngôi Nhà Chết Chóc 2013 HD - The House of the End Time...
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Mỹ
Pulpit rock

Lâu Đài Đẫm Máu 2015 HD - Crimson Peak 2015 HD
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Mỹ
Pulpit rock

Câu chuyện lúc nửa đêm 2015 HD - Goosebumps 2015 HD
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Mỹ
Pulpit rock

Ma Gương 2015 HD - The Mirror 2015 HD
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Mỹ
Pulpit rock

Ma Sói 2015 HD - Howl 2015 HD
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Mỹ
Pulpit rock

Truyền Thuyết Halloween 2015 HD - Tales of Halloween 2...
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Mỹ
Pulpit rock

Quỷ Ám 2015 HD - The Diabolical 2015 HD
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Mỹ
Pulpit rock

Ma Sói Trổi Dậy 2015 HD - Dark Moon Rising 2015 HD
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Mỹ
Pulpit rock

Săn Cá Mập 2015 HD - Shark Lake 2015 HD
Thể Loại: Kinh Dị - Quốc gia: Mỹ
Pulpit rock